Project: Wolne Podręczniki:Wolne licencje

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Udostępnienie twórczości na Wolnych Licencjach oznacza, że każdy ma prawo ją wykorzystywać, poprawiać, dostosowywać, powielać, rozprowadzać za darmo lub za opłatą, oraz upowszechniać swoje udoskonalenia aby mogła z nich korzystać cała społeczność.

Dzięki wybraniu Wolnych Licencji projekt Wolne Podręczniki stanowi część Wolnej Kultury, na którą składają się m. in Wikipedia czy system operacyjny GNU/Linux. Więcej informacji na temat Wolnych Licencji znajdziesz na stronie Definicji Wolnych Dóbr Kultury.

Ściśle rzecz ujmując, za Wolną Licencję uznajemy licencję udzielaną nieograniczonemu kręgowi podmiotów, na mocy której licencjobiorca uzyskuje co najmniej następujące uprawnienia:

  • prawo do korzystania z utworu oraz ze związanych z utworem praw pokrewnych w jakimkolwiek celu;
  • prawo do zwielokrotniania i rozpowszechniania utworu nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, jako część większej całości lub samodzielnie, w całości lub w dowolnie wybranej części;
  • prawo do sporządzania, rozporządzania i korzystania z opracowań utworu, przy czym licencjobiorca może być zobowiązany do udzielania licencji do opracowań na warunkach wskazanych przez licencjodawcę, o ile zdecyduje się je rozpowszechniać (klauzule "copyleft", "share-alike", "na tych samych warunkach").

Wolnymi Licencjami są w szczególności następujące licencje modelowe:

  • Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0, dostępna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub inna wersja językowa tej licencji opublikowana przez organizację Creative Commons, znana również jako CC-BY;
  • Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0, dostępna pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub inna wersja językowa tej licencji opublikowana przez organizację Creative Commons, znana również jako CC-BY-SA;
  • GNU Free Documentation License v. 1.2, dostępna pod adresem http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html opublikowana przez organizację Free Software Foundation, znana również jako GNU FDL lub FDL.


Szczegółowe zastrzeżenie Wolnej Licencji, na której dostępne są Wolne Podręczniki zawarte jest w Informacjach prawnych.