Project: Wolne Podręczniki:Informacje prawne

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Copyright (c) 2007, 2008, 2009 Fundacja Nowoczesna Polska

Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację materiałów dostępnych w tym serwisie na warunkach licencji - według wyboru korzystającego:

a) Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (znanej również jako CC-BY-SA), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons; lub

b) GNU Free Documentation License v. 1.2 (znanej również jako GNU FDL lub FDL), dostępnej pod adresem http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Free Software Foundation.

Wyboru licencji dokonuje użytkownik przez skorzystanie z materiałów w sposób zgodny z wybraną licencją bez konieczności składania w tym celu dodatkowego oświadczenia.

Wolne Podręczniki mogą zawierać również utwory, które są objęte innymi Wolnymi Licencjami niż wskazane powyżej, lub też przedmioty znajdujące się w domenie publicznej. W takich przypadkach jest to wyraźnie zaznaczone.

Zgodność z prawem Wolnych Podręczników zapewnia Procedura czyszczenia praw autorskich.