Umowa Społeczna Wolnych Podręczników

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Spis treści

Jesteśmy wolni

Wolne Podręczniki będą zawsze dostępne w całości na licencji gwarantującej podstawowe prawa całej społeczności:

  • prawo do korzystania z nich w dowolnym celu,
  • prawo do poprawiania i dostosowywania ich do własnych potrzeb,
  • prawo do powielania i kopiowania podręczników, aby i inni mogli z nich korzystać,
  • prawo do publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, aby mogła z nich skorzystać cała społeczność.

Jesteśmy społecznością

Wolne Podręczniki tworzymy wspólnie, bo chcemy pomóc sami sobie. Dzięki współpracy możemy osiągnąć więcej, niż w pojedynkę. Obdarowując społeczność swoją pracą i umiejętnościami oczekujemy od współtwórców i użytkowników jedynie wzajemnego wsparcia, pomocy i zachęty. Wszystkie konflikty i różnice zdań rozwiązujemy spokojnie, traktując się nawzajem z szacunkiem i życzliwością, dążąc do kompromisu.

Jesteśmy neutralni

Wiedza zawsze poddaje się interpretacji i różnice w poglądach są nieuniknione. Staramy się dzięki nim tworzyć podręczniki lepsze, bo odpowiadające na różne potrzeby i wyzwania. W trakcie pracy postępujemy w sposób konstruktywny. Należy jasno odróżniać to, co uważamy za kwestię nie nadającą się do prowadzenia konstruktywnych sporów (na przykład wiara w Boga), od takich, które podlegają stałej weryfikacji. W przypadku tych pierwszych musimy poprzestać na możliwie wiernym opisie różnych poglądów. W przypadku drugich - należy dążyć do konsensusu opartego o racjonalne argumenty. Niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, wyznanie, wiek, wykształcenie czy dowolny inny powód, zarówno w dyskusjach, jak i tekstach podręczników.

Jesteśmy otwarci

Do pracy nad podręcznikami zaproszeni są wszyscy, bez względu na zawód, specjalizację czy doświadczenie. Jesteśmy merytokracją: twój udział i rola w społeczności zależy tylko od tego, ile pracy włożysz w jej rozwijanie. Nie oceniamy pracy innych używając argumentów innych niż merytoryczne.

Jesteśmy przydatni

Nie idziemy na kompromisy, gdy chodzi o jakość Wolnych Podręczników: pracujemy nad nimi tak długo, aż będą po prostu dobre. Zwracamy uwagę na edukacyjne potrzeby innych. Pamiętamy, że nie wszyscy mamy podobne możliwości - dbamy także o potrzeby uczniów niepełnosprawnych.