Help: Pomoc:Spisy

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Spisy

Streszczenie 
Ten rozdział omawia tworzenie spisów numerowanych automatycznie i nie numerowanych. Omawia też problemy z ciągłością spisów powstajacych na skutek stosowania znaku rozpoczęcia nowej linii (klawisz "enter").

Spis treści


Kod spisów

Kod spisów zwanych też listami umożliwia tworzenie automatycznie formatowanych "wyliczanek". Kody te należy wstawiać na początku linii tekstu, w przeciwnym razie zostaną zinterpretowane przez system jako zwykłe znaki. Istnieją dwa rodzaje takiego kodu.

 • "*" - to lista nienumerowana, w której kolejne pozycje są oznaczane są czerwonym "ptaszkiem" tak jak w tym przykładzie:
 1. "#" - to lista numerowana, w której kolejne pozycje są oznaczane standardowo kolejnymi liczbami arabskimi, poczynając od "1" - tak jak w tym przykładzie

Przykładowy kod listy nienumerowanej:

* pozycja z "bombą"
* pozycja z "bombą"
* pozycja z "bombą"

i efekt:

 • pozycja z "bombą"
 • pozycja z "bombą"
 • pozycja z "bombą"

Przykładowy kod list numerowanej:

# pozycja 1
# pozycja 2
# pozycja 3

i efekt:

 1. pozycja 1
 2. pozycja 2
 3. pozycja 3

Listy można z sobą mieszać i tworzyć ich piętrowe struktury.

Przykład złożonej, piętrowej i mieszanej listy:

# pozycja 1
## pozycja 1.1
### pozycja 1.1.1
##* pozycja 1.1.1. z "bombą"
# pozycja 2
#* pozycja 2 z "bombą"
# pozycja 3

i efekt:

 1. pozycja 1
  1. pozycja 1.1
   1. pozycja 1.1.1
   • pozycja 1.1.1. z "bombą"
 2. pozycja 2
  • pozycja 2 z "bombą"
 3. pozycja 3

Jak widać, piętrowa lista jest automatycznie numerowana systemem zgodnym z normą ISO, czyli 1. ; 1.1. ; 1.1.1 ; itd.

Problemy z ciągłością list

Aby utrzymać ciągłość numeracji list nie wolno rozdzielać jej żadną inną linią tekstu - również pustą. Zerwanie ciągłości listy powoduje, że numeracja zaczyna się ponownie od 1.

Przykład:

#pozycja 1
#pozycja 2
przerwa
#pozycja 3
#pozycja 4

i efekt:

 1. pozycja 1
 2. pozycja 2

przerwa

 1. pozycja 3
 2. pozycja 4

Zgodnie z zasadą, że znak zakończenia linii tekstu (przyciśnięcie klawisza "enter") powoduje wyłączenie wszelkich wcześniejszych kodów, nie wolno użyć tego znaku w ramach jednej pozycji w liście, bo wtedy tekst po "enter" będzie wyświetlony w osobnej linii, w dodatku zaburzającej ciągłość numeracji.

Przykład:

#W tym rozdziale znajduje się instrukcja jak stworzyć od 
 podstaw prostą stronę w MediaWiki, na przykładzie artykułu 
 "Krówka destylacyjna" w Wikipedii.
#W tym rozdziale znajduje się instrukcja jak stworzyć od 
 podstaw prostą stronę w MediaWiki, na przykładzie artykułu 
 "Krówka destylacyjna" w Wikipedii. 

i rezultat:

 1. W tym rozdziale znajduje się instrukcja jak stworzyć od

podstaw prostą stronę w MediaWiki, na przykładzie artykułu "Krówka destylacyjna" w Wikipedii.

 1. W tym rozdziale znajduje się instrukcja jak stworzyć od

podstaw prostą stronę w MediaWiki, na przykładzie artykułu "Krówka destylacyjna" w Wikipedii.


Tekst pochodzi z podręcznika Wikibooks: "MediaWiki w obrazkach": [1]. Autorzy: [2]