Help: Pomoc:Przypisy

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Przypisy

Streszczenie 
Oprogramowanie Wolnych Podręczników umożliwia wstawianie do tekstu automatycznie numerowanych przypisów. Można je stosować zarówno do podawania dodatkowych informacji lub do podania odnośników do źródeł.

Spis treści


Mechanizm działania

Mechanizm przypisów umożliwia tworzenie numerowanego systemu odwołań z tekstu główego. Odwołania do przypisów w tekście głównym przyjmują formę liczb umieszczonych w kwadratowych nawiasach i w górnym indeksie tak jak na końcu tego zdania.<cite_reference_link>

Po kliknięciu w tę liczbę oprogramowanie automatycznie przenosi czytelnika na dół strony do przypisu. Przypisy są umieszczane w takiej kolejności jak pojawiają się w tekście głównym. Przed ich numerem znajduje się mała strzałka do góry, po której kliknięciu można z powrotem wrócić do miejsca odwołania w tekście głównym.

Wstawianie przypisów do tekstu

Przypisy umieszcza się w następujący sposób:

Tekst główny.<ref>Tekst przykładowego przypisu</ref>

co da taki efekt:

Tekst główny.<cite_reference_link>

Jak widać, tekst przypisu trzeba umieszczać między znacznikami <ref></ref> w tekście głównym, co nie jest zbyt intuicyjnie, zwłaszcza dla osób, które są przyzwyczajone do stosowania przypisów w edytorach tekstu.

W tekstach przypisów można bez przeszkód umieszczać dowolne linki.

Przykład:

Tekst główny.<ref>Przypis z linkiem wewnętrznym: ([[IRC]]) oraz zewnętrznym [http://www.pajacyk.org pajacyk org]</ref>

i rezultat:

Tekst główny.<cite_reference_link>

Przykładowy sposób użycia przypisu do podania źródła cytatu:

Mówcie wy sobie o angielskiej rasie,
O zimnokrwistych także Perszeronach!
Dyskutujcie w zgiełku i hałasie
O cudzoziemskich wymokłych ogonach.
Lecz kto rzetelnie i prawdziwie zna się
Na wytrzymałych i szlachetnych koniach,
Ten wie dokładnie, że z koni Podolskich
Powstała sławna rasa koni Polskich.<cite_reference_link>

Umiejscowienie listy przypisów

Lista przypisów nie pojawia się automatycznie na dole strony tak jak to jest w przypadku edytorów tekstu. Aby tekst przypisów był widoczny należy użyć specjalnego szablonu o nazwie przypisy, czyli po prostu napisać:

{{Przypisy}}

w dowolnym miejscu w tekście. Tam gdzie się ten szablon wstawi, tam się pojawi lista przypisów. Zalecamy jednak umieszczać listę przypisów zawsze na końcu modułu tak jak w tym dokumencie.

Lista ta zostanie umieszczona w osobnej sekcji, z wpisanym automatycznie tytułem "Przypisy" i równie automatycznie wygenerowaną ich listą nieco mniejszą czcionką niż tekst główny. Nie musimy się zatem o to wszystko kłopotać.

Dla zaawansowanych - wielokrotne użycie jednego przypisu

Jeśli chcemy, aby więcej niż jeden odnośnik[x] kierował do tego samego przypisu, należy mu nadać nazwę. Robi się to przez dodanie do znacznika <ref> parametru "name=nazwa". Pierwsze wystąpienie przypisu<cite_reference_link> powinno mieć formę

<ref name="test">to jest przykład przypisu, do którego odwołuje się kilka odnośników w tekście</ref>

w drugim<cite_reference_link> i kolejnych<cite_reference_link> wystarczy już samo

<ref name="test"/>

Uwaga na ukośnik, jest on niezbędny!.

Wszystkie przypisy zostaną ponumerowane automatycznie (przypisy powtarzające się będą miały ten sam numer), a w sekcji z treścią przypisów pojawią się linki do konkretnych wystąpień przypisów.

tekst pochodzi z podręcznika Wikibooks: "MediaWiki w obrazkach": [1] oraz z tekstu pomocowego w Wikipedii: [2]. Autorzy: [3] i [4].


Przypisy

<cite_references_prefix><cite_references_link_one> <cite_references_link_one> <cite_references_link_one> <cite_references_link_one> <cite_references_link_many><cite_references_suffix>