Help: Pomoc:Preferencje

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Preferencje

Streszczenie 
Preferencje użytkownika pozwalają zmienić w dużym stopniu wygląd interfejsu użytkownika i wiele aspektów funkcjonowania oprogramowania. Preferencje te działają tylko dla danego użytkownika i nie wpływają na pracę innych osób.

Okno preferencji

Rys. 4: okno preferencji

Po kliknięciu w link preferencje u samej góry strony (trzeci link od lewej, na rys. 2} następuje przejście do okna umożliwiającego przystosowanie sobie wielu elementów serwisu do własnych potrzeb (rys. 4). Preferencje można zmieniać dopiero po zalogowaniu się do serwisu i odnoszą się one wyłącznie do tego jak widzi strony serwisu właściciel konta. Nie należy się zatem obawiać, że zmieniając te opcje popsuje się cokolwiek innym użytkownikom tego projektu. W razie gdy wybierze się opcje, które nam nie odpowiadają i nie pamięta się jak to odwrócić, wystarczy wejść ponownie do okna preferencji i nacisnąć klawisz preferencje domyślne (6 na rys. 4).

Zmiana opcji działania oprogramowania

Liczba opcji, które można zmieniać za pomocą tego okna jest dość obszerna, dlatego są one podzielone na zakładki (1 na rys. 4). Poniżej znajduje się informacja o koncie użytkownika (2 na rys. 4). Tzw ID jest to numer porządkowy, który jest kolejno przypisywany użytkownikom przez oprogramowanie. W przykładowym przypadku oznacza to, że użytkownik "podrecznik" był 96061 osobą, która założyła sobie konto w serwisie.

Pole (3) umożliwia zmianę lub dodanie adresu E-mail oraz dokonanie zmiany postaci podpisu, którym można się posługiwać na stronach dyskusyjnych. Zagadnienia dotyczące podpisów są dokładniej opisane w rozdziale Pomoc:podpis w dyskusjach.

Pole (4) umożliwia dokonanie zmiany hasła. Pole (5) służy do uruchomienia procedury weryfikacji swojego adresu E-mail o ile nie wykonało się tego w trakcie zakładania konta. Gdy dokonało się już weryfikacji adresu E-mail, klikając na "użytkownicy mogą mi przesyłać E-maile" można włączać i wyłączać tę możliwość.

W kolejnych zakładkach (1 na rys. 4) jest jeszcze bardzo dużo różnych opcji, z którymi można sobie samemu poeksperymentować:

  • Skórki: umożliwiają radykalną zmianę wyglądu całego serwisu - umiejscowienia menu, kolorów, czcionek itp - przełączając je na inne można sobie wybrać swoją ulubioną, jeśli standardowa nam nie odpowiada; standardowa skórka ma nazwę "monobook"
  • Wzory: warto tu zajrzeć, jeśli pojawia się problem z wyświetlaniem wzorów matematycznych, które w MediaWiki są wpisywane za pomocą składni języka LaTeX
  • Pliki: można tu ustawić standardowy rozmiar miniaturek zdjęć oraz maksymalny rozmiar obrazków wyświetlanych na stronie specjalnej z ich opisem
  • Data i czas: umożliwia zmianę daty i czasu - np. gdy przenieśliśmy się do innej strefy czasowej
  • Edytowanie i różnice: znajduje się tu kilkanaście opcji, powodujących różne zmiany zachowania okna edycji, a także sposobu funkcjonowania historii zmian
  • Wyświetlanie ostatnich zmian i stubów: jest tu kilka opcji, związanych ze stroną specjalną "ostatnie zmiany", na której znajduje się lista ostatnio dokonanych edycji w serwisie
  • Obserwowane: zbiór opcji mających wpływ na wygląd i funkcjonowanie listy obserwowanych przez siebie stron
  • Wyszukiwanie: opcje wewnętrznej wyszukiwarki MediaWiki; m.in. można tu włączyć na stałe przeszukiwanie dodatkowych przestrzeni nazw
  • Ustawienia różne: zbiór mniej istotnych opcji, które nie pasowały do innych zakładek.

Tekst pochodzi ze strony http://pl.wikibooks.org/wiki/MediaWiki_w_obrazkach/Najpierw_si%C4%99_zaloguj w Wikibooks. lista autorów.