Help: Pomoc:Konflikt edycji

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Konflikt edycji

Streszczenie 
Konflikt edycji jest to sytuacja, w której dwóch autorów pracuje w tym samym momencie nad jednym artykułem, nie mając tego świadomości. W momencie gdy jeden z nich zapisze swoją wersję strony, a drugi pracuje na wersji poprzedniej oprogramowanie wyświetla specjalny ekran umożliwiający rozwiązanie tego konfliktu.

Spis treści


Kiedy powstaje konflikt edycji

Typowy scenariusz powstania konfliktu edycji wygląda następująco:

  • Ala klika na zakładkę "edytuj" o 12:00.
  • Janek klika na zakładkę "edytuj" tej samej strony o 12:01.
  • Ala kończy edycję artykułu o 12:15 i klika na klawisz "Zapisz" - jej wersja artykułu zostaje zapisana bez przeszkód.
  • Janek kończy edycję artykułu o 12:16 i klika na klawisz "zapisz" - w tym momencie oprogramowanie zgłasza mu konflikt edycji.

Struktura ekranu konfliktu edycji

Rys. 1: Przykładowy ekran konfliktu edycji w Wikipedii

Po wystąpieniu konfliktu, oprogramowanie wyświetla Jankowi specjalną stronę (rys. 1), która składa się z dwóch pól edycji (2 i 6). W górnym polu (2) jest umieszczony tekst wersji zapisanej przed chwilą przez Alicję, zaś w dolnym (6) wersja Janka. Między tymi oknami znajduje się pole z różnicami między wersją Alicji i Janka, które do złudzenia przypomina zwykły ekran historii zmian.

Janek nie może zwyczajnie "nadpisać" swojej wersji nad wersją Alicji, gdyż nie pozwala na to oprogramowanie. Może on tylko przekopiować tekst, lub jego fragment ze swojej wersji (6), do wersji Ali (2) i zapisać powstałą w ten sposób stronę klikając na klawisz "zapisz", znajdujący się pod "jej" oknem edycyjnym.

Rozwiązywanie konfliktu edycji

Jeśli Janek dokonał tylko niewielkich zmian, a Alicja dokonała dużo większych, Janek może po prostu nanieść swoje zmiany na wersji Alicji, nie niszcząc jej pracy.

Jeśli Janek dokonał dużych zmian, a Alicja tylko małych, być może Jankowi będzie łatwiej pracować na jego wersji. W tej sytuacji może on wykasować cały tekst wersji Ali w "jej" oknie (2), przekopiować tam cały swój tekst (6) i ewentualnie ręcznie wprowadzić poprawki, które zrobiła wcześniej Ala. Na koniec, przed zapisaniem, może on sprawdzić klikając na klawisz "podgląd zmian" (4), czy uwzględnił wszystkie drobne poprawki Alicji.

Jeśli oboje dokonali poważnych zmian na stronie, sprawa robi się bardziej skomplikowana. Wówczas Janek może zdecydować o nadpisaniu swojej wersji nad wersją Ali, a następnie może z nią skonsultować czyja wersja jest lepsza i gdy zdecydują, że jednak Ali - można do niej wrócić poprzez rewert z użyciem mechanizmu historii zmian. Janek może też wycofać się z własnej edycji, kopiując ją wcześniej do schowka własnego komputera, przeczytać spokojnie wersję Ali, przedyskutować ją i ewentualnie wykonać następną edycję, kasując jej wersję i kopiując w to miejsce swoją wersję ze schowka komputera. Zdecydowanie polecamy ten drugi wariant rozwiązania konfliktu edycji.

Unikanie konfliktów edycji

Ze względu na to, że konflikty edycji są mocno stresujące, należy w miarę możności ich unikać. Oto proste sposoby na ich unikanie:

  • jeśli edytujesz długą stronę podzieloną na sekcje i wprowadzasz zmiany tylko w jednej sekcji - nie edytuj całego artykułu tylko tę jedną sekcję - klikając na [Edytuj] nie w górnej zakładce, lecz na link przy interesującej Cię sekcji
  • nie edytuj zbyt długo - czym dłużej trwa edycja, tym większe prawdopodobieństwo, że powstanie konflikt edycji
  • jeśli robisz sobie przerwę w edycji - zapisz swoje dotychczasowe wyniki pracy zanim odejdziesz od komputera.

Tekst pochodzi z podręcznika "MediaWiki w obrazkach". Źródło: [1]. Autorzy: [2]