Help: Pomoc:Kategorie

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Kategorie

Streszczenie
System przypisywania kategorii do stron w Wolnych Podręcznikach to sposób ich klasyfikowania, podobny trochę do katalogowania w bibliotekach. Kategorie są takimi samymi stronami jak wszystkie inne w wiki za jednym wyjątkiem. Mianowicie, oprogramowanie tworzy strony kategorii półautomatycznie. Strony z kategoriami zawierają listy wszystkich stron w danym projekcie do których ich autorzy je przypisali.

Spis treści


Ogólnie

Rys: 1. Strona kategorii "Główna" WolnychPodręczników

O fakcie przypisania strony do danej kategorii informuje specjalne pole znajdujące się na samym dole pola tekstowego. Po przypisaniu przez autora danej strony do określonej kategorii oprogramowanie samo umieszcza ją na posortowanej liście (rys. 1), dzięki czemu nie trzeba tego robić ręcznie. Jedna strona może być przypisana do wielu kategorii. Kategorie do stron przypisują ich autorzy - nie jest to czynione automatycznie przez oprogramowanie, jednak po przypisaniu reszta dzieje się już sama.

Oprócz części zawierających automatycznie posortowane spisy, strony z kategoriami można tak samo edytować jak wszystkie inne. Często zawierają one krótkie teksty informujące czego dotyczy dana kategoria (1 na rys. 1) . Poniżej opisu znajduje się sekcja w której znajduje się lista podkategorii, na które dzieli się dana kategoria (2 na rys. 1). Kategorie przypisuje się do kategorii wyższych w taki sam sposób jak wszystkie pozostałe strony. Dzięki temu można tworzyć złożone systemy katalogowania stron. Systemy te mogą mieć dowolną strukturę, która niekoniecznie musi być ściśle drzewiasta, ale zwykle ma określoną hierarchię i piętra.

Pod listą podkategorii znajduje się sekcja, która jest najważniejszą częścią strony kategorii czyli wcześniej wzmiankowana alfabetycznie posortowana lista zwykłych stron, które do tejże kategorii zostały przypisane (3 na rys. 1). Liczba stron, które można przypisać do jednej kategorii jest nieograniczona.

System kategorii Wolnych Podręczników

Przypisywanie stron do kategorii

Przypisywanie stron do kategorii realizuje się za pomocą utworzenia w tekście danej strony odnośnika prowadzącego do tejże kategorii.

Odnośniki do kategorii mają podwójne znaczenie:

  • tworzą na samym dole tekstu odnośniki do odpowiedniej strony kategorii
  • przypisują artykuł do danej kategorii.

Odnośniki do kategorii tworzy się bardzo prosto:

[[Kategoria:Nazwa_kategorii|Indeks]]
gdzie: "Nazwa_kategorii" to tytuł tej kategorii, a "Indeks" to dowolny tekst, na podstawie którego oprogramowanie ustali miejsce strony na liście danej kategorii.

Np: kod:

[[Kategoria:Pomoc|Kategorie]]

umieszczony na tej stronie, utworzył widoczny u jej dołu odnośnik do kategorii "Pomoc" i jednocześnie przypisał tę stronę do tej kategorii, przy czym strona ta znajdzie się na liście tej kategorii pod literą "K".

Gdy pominie się w kodzie odnośnika do kategorii parametr "indeks" strona zostanie zindeksowana na podstawie jej tytułu, czyli w tym przypadku pod literą "P".

Indeks w postaci znaku "!" i "*" powoduje, że dana strona znajdzie się u szczytu listy, ponad normalną listą alfabetyczną.

Przykład:

[[Kategoria:Pomoc|*]]

gdyby był wstawiony do tekstu tej strony umiejscowił by ją u szczytu kategorii "Pomoc", nawet jakby tytuł tej strony zaczynał się na literę "Z".

Jeden artykuł może mieć dowolną liczbę kategorii.

Uwaga 
Strony kategorii tworzą się same. Wystarczy przypisać kilka haseł do nie istniejącej jeszcze kategorii, aby oprogramowanie samo ją utworzyło. Zadaniem użytkownika jest tylko przypisanie nowej kategorii do kategorii wyższych.

Strukturę kategorii tworzy się dopisując po prostu na stronie kategorii odnośniki do odpowiednich kategorii wyższych.

Np: dodanie odnośnika

[[Kategoria:Główna]]

na stronie kategorii "Pomoc" przypisze ją do kategorii "Główna".

Wstawiając odnośniki kategorii do stron kategorii można tworzyć ich hierarchiczną strukturę.

Zastosowanie dwukropka

Dwukropek umiejscowiony na początku kodu kategorii umożliwia stworzenie odnośnika, który nie przypisuje danej strony do tej kategorii, lecz tylko tworzy do niej "zwykły" odnośnik.

Przykład:

[[:Kategoria:Pomoc]]

da taki efekt:

Kategoria:Pomoc

tekst napisany częściowo na podstawie podręcznika "MediaWiki w obrazkach" z Wikibooks. Żródło: [1] i [2]. Autorzy: [3] i [4].