Help: Pomoc:Historia zmian

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Historia zmian

Streszczenie 
Historia zmian to lista zawierająca informacje o kolejnych edycjach jednej strony wiki Wolnych Podręczników. Oprogramowanie przechowuje wszystkie kolejne wersje każdej strony. Mechanizm historii zmian pozwala zobaczyć każdą z tych wersji z osobna, porównać różnice między każdymi dwoma wersjami oraz daje możliwość półautomatycznego przywrócenia stanu strony do którejś ze starszych jej wersji. Osobna Wersja strony to jej stan po każdym naciśnięciu klawisza "zapisz", nawet jeśli w trakcie swojej edycji ktoś dokonał zamiany tylko jednej literki w tekście.

Spis treści


Ekran historii zmian

Rys. 1: Historia zmian artykułu MediaWiki w Wikipedii

Historię zmian wywołuje się poprzez kliknięcie w zakładkę historia i autorzy (1 na rys. 1).

U góry listy znajduje się narzędzie nawigacyjne (2 na rys. 1), które umożliwia szybkie przeskakiwanie do kolejnych fragmentów listy, w paczkach po 20, 50, 100 itd.. pozycji.

Klawisz Porównaj wybrane wersje (3 na rys. 1) umożliwia wywołanie specjalnej strony, na której przedstawiana jest różnica między dwoma wybranymi wersjami. (patrz: rys. 2 w sekcji Ekran zmian)

Pod klawiszem "Porównaj..." znajduje się to co najważniejsze, czyli lista kolejnych wersji strony. Lista ta jest uszeregowana w odwrotnym porządku chronologicznym, tzn. idąc od góry do dołu przechodzi się do coraz dawniejszych wersji strony.

Każdy wpis na liście składa się z następujących elementów (patrz rys. 1):

  • linków (bież.)(poprz.) (4 i 5); kliknięcie w link "bież." powoduje wyświetlenie porównania zmian tej wersji z wersją bieżącą, tzn. tą którą aktualnie widzi czytelnik; kliknięcie w link "poprz." powoduje zaś wyświetlenie porównania zmian tej wersji z wersją znajdującą się na liście bezpośrednio niżej
  • okrągłego pola zaznaczania (6); gdy zaznaczy się pola przy dwóch dowolnych wersjach strony, a następnie kliknie się na klawisz "Porównaj..." wyświetli się porównanie zmian tych dwóch zaznaczonych wersji strony; można w ten sposób porównać każde dwie wersje strony o ile są one widoczne naraz na liście; zaraz po wczytaniu listy standardowo zaznaczone są dwie najnowsze wersje strony - bieżąca i jedna wcześniej - dzięki czemu klikając od razu na klawisz "Porównaj..." można szybko sprawdzić jakich zmian dokonano w ostatniej edycji
  • daty i godziny zapisania (7) danej wersji strony; jest to jednocześnie link, po kliknięciu którego można obejrzeć wersję strony zapisanej o podanym w linku czasie
  • pseudonimu edytora (8), który dokonał danej edycji; pseudonim ten jest jednocześnie linkiem do jego/jej strony osobistej
  • zaraz za pseudonimem znajdują się linki (dyskusje|edycje) (9) umożliwiające bezpośrednie przejście odpowiednio na stronę dyskusyjną tego edytora lub obejrzenie całego jego wkładu w projekt
  • ostatnim elementem listy jest opis zmian, który zawiera to co autor wpisał w polu o tej samej nazwie w oknie edycji.

Rewert

Rewert to termin oznaczający przywrócenie dawniejszej wersji strony. Dokonuje się go wtedy, gdy uznamy, że dawna wersja była lepsza od tego co jest obecnie. Mechanizm historii zmian umożliwia dość proste dokonanie takiego przywrócenia. W tym celu należy (patrz rys. 1):

  • klikając na zakładkę "historia i autorzy" (1) wywołać wyżej opisaną historię zmian
  • znaleźć za jej pomocą tę wersję strony, którą chcemy przywrócić i kliknąć na jej datę (7)
  • po pojawieniu się na ekranie tej wersji strony, należy kliknąć na zakładkę "edytuj"; oprogramowanie ostrzeże nas, że edytujemy nieaktualną wersję strony
  • następnie wystarczy kliknąć na klawisz "zapisz" pod polem edycji, zignorować kolejne ostrzeżenie o zapisywaniu nieaktualnej wersji i rewert jest już dokonany.

Ekran zmian

Rys. 2: Przykładowy ekran zmian w Wikipedii (hasło MediaWiki)

Ekran zmian służy do szybkiego porównywania dwóch wersji tej samej strony. Jest to szczególnie przydatne narzędzie w przypadku bardzo obszernych stron, w których dokonano tylko drobnych zmian. Umożliwia to między innymi wyłapanie drobnych błędów, które bez tego mechanizmu były trudne do wykrycia.

Ekran zmian porównujący dwie ostatnie wersje strony można szybko wywołać klikając pierwszy link "bież." (4 na rys. 1) w historii zmian. Ekran porównujący dwie dowolne wersje strony można uzyskać poprzez trzy kliknięcia w sposób opisany w sekcji Ekran historii zmian.

Typowy wygląda ekranu zmian, w przypadku, gdy strona została zmodyfikowana w niewielkim stopniu przedstawia rys. 2. Ekran ten jest podzielony na dwie kolumny. W lewej kolumnie (1) znajduje się tekst starszej wersji strony, a w prawej (2) nowszej. Na górze każdej z kolumn znajdują się informacje o dacie pokazywanej wersji, jej autorze, opisie itd.

Zaraz poniżej znajdują się linki ← poprzednia edycja (po lewej stronie) i następna edycja → (po prawej), które umożliwiają obejrzenie ekranu zmian dla odpowiednio wcześniejszych lub późniejszych par wersji artykułu.

W dalszej części kolumn znajduje się tekst obu wersji strony (3 i 4). W tekście tym na szarym tle pokazywane są te fragmenty stron, które są identyczne w obu wersjach, natomiast na żółtym tle dla wersji starszej i seledynowym dla wersji młodszej prezentowane są fragmenty, które zostały zmienione. W zmienionych fragmentach tekstu różnice między nimi są uwidocznione czerwoną czcionką. (5) W wersji starszej (żółtej) pokazywane na czerwono są te słowa, które z niej zostały usunięte, natomiast w nowszej (seledynowej), te które zostały dodane.

Wreszcie, pod dwoma kolumnami prezentującymi zmiany, znajduje się normalny wygląd nowszej z porównywanych wersji analizowanej strony (6).

Mechanizm ekranu zmian jest przydatny szczególnie do wyszukiwania drobnych zmian w stronach, natomiast jego użyteczność do porównywania poważnych zmian stron jest dość ograniczona. Gdy do nowszej wersji zostały dodane całe akapity lub w starszej wersji całe akapity zostały usunięte, albo całe akapity zostały pozamieniane miejscami, są one całe przedstawiane w jednej kolumnie czerwoną czcionką, a w drugiej kolumnie pojawia się w tym miejscu biała przerwa. Gdy dodanych/usuniętych/przestawionych fragmentów jest sporo porównanie zaczyna się "rozjeżdżać" i staje się praktycznie bezużyteczne.

Tekst pochodzi z podręcznika "MediaWiki w obrazkach". Źródło: [1]. Autorzy: [2]