Matematyka: Matematyka:Filozofia Wolnych Podręczników do matematyki

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

W pewnym sensie chcemy zrobić coś bardzo normalnego. Chcemy w grupie wolontariuszy napisać podręczniki do matematyki. Chcemy je stworzyć tak, żeby zostały zatwierdzone do użytku szkolnego w normalnym trybie dopuszczania do użytku szkolnego, jaki przechodzą wszystkie podręczniki. Będą to podręczniki maksymalnie nowoczesne, nie przekraczające jednak ograniczeń wynikających z ministerialnych procedur zatwierdzających. Nie będą to podręczniki krzykliwie awangardowe, które przestraszyłyby 99% nauczycieli. Chcemy, by były to popularne podręczniki, akceptowane przez odbiorców. Wyjątkowe nie tylko w sposobie ich tworzenia, ale także w dopasowaniu do potrzeb uczniów. Tworzone przez wielu autorów, oparte na przemyślanych założeniach, stosujące nowoczesne metody nauczania, mają szansę na wywieranie pozytywnego wpływu na edukację matematyczną naszych uczniów. W przeciwieństwie do metod nauczania skażonych komercyjnym myśleniem obliczonym na maksymalny sukces ekonomiczny, my możemy maksymalizować sukces edukacyjny korzystając ze wsparcia profesjonalnego wielu nauczycieli, dydaktyków, uczonych i profesjonalnych organizacji społecznych jak na przykład Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, czy Forum Dydaktyków Matematyki.

Zaczynamy jak gdyby od środka, czyli od gimnazjum, żeby potem przedłużać te podręczniki dla młodszych i starszych. Chcemy stworzyć 3 podręczniki do kolejnych klas gimnazjum. Chcemy, żeby były one na tyle obszerne, żeby nauczyciele uczący w takich najbardziej typowych klasach nie potrzebowali zbyt wielu materiałów dodatkowych (obecnie jest wiele klas, w których nauczyciele nie są w stanie wyjść poza podręcznik). Ale... Ale gdyby chcieli, to będziemy dysponowali dużą ilością materiałów pomocniczych, między innymi w formie elektronicznej. Naszą mocną stroną jest to, że podręczniki będą tworzone przez duży zespół autorów. Już nawet po powstaniu pierwszej wersji oficjalnie dopuszczonej do użytku szkolnego przez ministerstwo, spodziewamy się bogatej informacji zwrotnej i bardzo szerokiej dyskusji na temat skuteczności proponowanych metod uczenia i tych ogólnych i tych bardziej związanych z poszczególnymi tematami. Tego rodzaju interaktywność powinna prowadzić do stałego ulepszania wolnych podręczników, które mogą poprzez szeroki dostęp wielu autorów do ich powstawania stać się prawdziwą własnością dużej części społeczności nauczycielskiej, stać się podręcznikami stosującymi sprawdzone, skuteczne metody, a jednocześnie bardzo elastycznie reagującymi na zmiany, na nowe wyzwania edukacyjne.