Kodeks Postępowania

Edytuj
Komentarze              Archiwum wersji (wszystkie edycje)

Skopiowano ze stron roboczych projektu Wolne Podręczniki

Kodeks Postępowania dotyczy sposobów zachowania się członków wspólnoty Wolnych Podręczników na wiki, forach, listach mailingowych, stronach WWW, kanałach IRC, publicznych zgromadzeniach czy w prywatnej korespondencji pomiędzy członkami wspólnoty. Prace nad tym dokumentem ciągle trwają - jeśli masz pomysły bądź uwagi śmiało edytuj tę stronę i stronę dyskusji

Spis treści

Bądź odważny

Wolne Podręczniki to merytokracja - sam decydujesz ile i nad czym pracujesz. Nie czekaj, aż ktoś przydzieli ci zadania, weź inicjatywę w swoje ręce. Pamiętaj, że rezultaty Twojej pracy będą wykorzystywane przez innych, a Ty sam również będziesz zależny od czyjejś pracy. Bądź otwarty na dialog, kompromisy i osiąganie konsensusu. Pracuj odpowiedzialnie.

Szanuj innych

Członkowie wspólnoty Wolnych Podręczników traktują się nawzajem z należnym szacunkiem. Każdy może wnieść do projektu coś cennego. Nie zawsze się ze sobą zgadzamy, brak porozumienia nie może jednak być usprawiedliwieniem złych manier. Każdy z nas może być narażony na stres i sfrustrowany, nie godzimy się jednak na przekształcanie tej złej energii w atak pod adresem innego członka wspólnoty. Środowisko, w którym jego członkowie nie czują się dobrze, nie jest też produktywne. Oczekujemy zatem od członków wspólnoty Wolnych Podręczników, że będą odnosić się z szacunkiem do innych uczestników projektu, nauczycieli korzystających z podręczników oraz osób nie związanych z nami w żaden sposób. Wszyscy jesteśmy ambasadorami Wolnych Podręczników. Reprezentujmy je godnie.

Współpracuj

Wolne Podręczniki opierają się na współpracy i wspólnym osiąganiu wytyczonych celów. Współpraca redukuje konieczność wykonywania tej pracy, którą raz już została wykonana przez kogoś innego. Twoim celem powinna być współpraca z innymi autorami, jak również resztą społeczności, która jest zainteresowana owocami Twojej pracy. Twoja praca powinna mieć charakter transparentny: uwagi, wątpliwości i problemy powinny być udostępniane społeczności w momencie ich powstania.

W przypadku nieporozumień zasięgaj opinii innych

Nieporozumienia, zarówno polityczne jak i techniczne, zdarzają się cały czas i wspólnota Wolnych Podręczników nie jest w tym względzie wyjątkiem. Nie można zatem unikać zdań odrębnych czy innych punktów widzenia - należy jednak podchodzić do nich konstruktywnie. W takich przypadkach należy się zwracać do społeczności i tam szukać sposobów na osiągnięcie kompromisu. Istnieje Zarząd Fundacji Nowoczesna Polska, który pomaga w ustaleniu kierunku rozwoju projektu.

W przypadku wątpliwości poproś o pomoc

Nie ma ludzi nieomylnych, nikt też nie wymaga od członka społeczności wiedzy absolutnej. Zadawanie pytań pozwala na uniknięcie wielu późniejszych problemów, dlatego pytaj śmiało. Wywołani do odpowiedzi powinni ich udzielać. Pytania trzeba jednak zadawać na odpowiednim forum. Pytania nie związane z tematem danej grupy (jak na przykład prośby o pomoc w przypadku podręcznika do fizyki zadawane na liście dyskusyjnej dla autorów podręczników do nauczania początkowego) odciągają ją od problemów, którym jest poświęcona.

Odchodź z wyobraźnią

Autorzy przychodzą i odchodzą i Wolne Podręczniki nie są tu wyjątkiem. Jeżeli jednak podejmiesz decyzję o rezygnacji, uczyń to w sposób, który zminimalizuje związane z Twoim krokiem zamieszanie. W praktyce oznacza to poinformowanie społeczności o swoim odejściu i upewnienie się, że znajdą się następcy gotowi podjąć Twoje dotychczasowe obowiązki.


  • Ten dokument jest dostosowanym do potrzeb Wolnych Podręczników dokumentem Code of Conduct regulującym zasady pracy w społeczności projektu Ubuntu Gnu/Linux. Wykorzystany został za zgodą i wiedzą autorów, którzy udostępnili oryginalny dokument na licencji CC BY.